Kort om databasens innehåll

Feedback Forum Information Kort om databasens innehåll

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #157
  jonahl
  Keymaster

  Senast uppdaterad 2023-02-15

  KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige utan att värdera innehållet. Användare bör vara medvetna om att KB:s samlingar innehåller äldre begrepp, bilder och annat historiskt innehåll som idag kan uppfattas som stötande såväl som kränkande eller bara allmänt föråldrat. Sådana uttryck som återspeglar författarnas/skaparnas attityder i sin tid kan väcka starka känslor idag, men är en del av vår historia och därför nödvändiga för vår förståelse av det förflutna.

  Svenska tidningar innehåller digitiserade dagstidningar från över 1 900 titlar mellan åren 1645 till och med idag.

  I korthet så består tjänsten av hela den svenska tidningsutgivningen från 2014 och framåt, hela KB:s samling av svenska dagstidningar fram till och med 1906, samt endast ett mindre urval tidningar däremellan.

  På grund av upphovsrätt så medges endast fri tillgång till material äldre än 100 år. För att läsa det upphovsrättsskyddade materialet måste du besöka KB:s tidningsläsesal i Humlegården i Stockholm eller följande bibliotek i Sverige.

  Den aktuella årliga tidningsutgivningen rör sig om cirka 210 olika titlar per år.

  Dagstidningar för året adderas till söktjänsten allteftersom de digitiseras. Eftersläpningen ligger på fyra månader från utgivningsdatum.

  Löpsedlar är digitiserade från och med 2014-01, för vissa titlar från 2013, för Dagens nyheter från 1993, för Stockholmstidningen från juli 1898-1915, för Fäderneslandet 1901-1906, för Göteborgsposten 1902-1903, 1965-2000 och för GT 1965-2000.

  Förutom dagstidningar från 2014 och framåt så har vi delvis och ibland helt, digitiserat drygt 1 500 titlar från 1645 och framåt. Svenska dagstidningar innehåller även ett mindre antal tidskrifter, och kan komma att fyllas på med fler titlar framöver.

  Inte få tidningar har (och gör än idag) gett ut flera editioner, med delvis olika innehåll.

  I tjänsten finns samtliga editioner, eller de unika sidor som skiljer editionerna åt, från och med utgivningsåret 2014.

  I materialet fram till 2014 är, för det mesta, endast huvudeditionen digitiserad.

  Från och med 1979 finns övriga editioner på mikrofilm i KB:s tidningsläsesal i Humlegården Stockholm.

  Före 1979 mikrofilmades endast en edition. Övriga editioner finns att ta del av på Statens biblioteksdepå utanför Bålsta.

  Information om KB:s pågående digitiseringsprojekt hittar ni här och information om genomförda digitiseringsprojekt finns här.

  KB:s anslag för tidningsdigitisering täcker endast den årliga utgivningen. För retrospektiv tidningsdigitisering är KB beroende av extern finansiering. Ambitionen är givetvis att digitisera hela KB:s samling av dagstidningar och vi söker ständigt externa medel för att utöka vår digitala tidningstjänst. Att vissa mycket betydelsefulla titlar saknas för stora delar av 1900-talet beror helt och hållet på att KB ännu inte har lyckats erhålla externa medel för att digitisera dessa. Sökande efter pengar för tidningsdigitisering pågår dock ständigt.

  Beroendet av extern finansiering och digitisering utifrån bevarandebehov gör att urvalet av dagstidningar och tidskrifter i tjänsten ibland kan verka spretigt.

  Mikrofilm
  Det som inte finns digitiserat kan finnas på mikrofilm.

  Fram till och med 1978 utfördes mikrofilmningen av privata företag (Cefab/Rekolid) på tidningsbranschens uppdrag. Det var främst en del av de då levande tidningarna som mikrofilmades.

  Under perioden 1979-2013 mikrofilmade KB samtliga i Sverige utkommande dagstidningar.

  Sedan januari 2014, för vissa titlar 2013, digitiseras dessa i stället.

  KB har cirka 70 miljoner mikrofilmade tidningssidor i sin samling. Detta motsvarar cirka 45 % av den totala tidningssamlingen, som estimeras till cirka 160 miljoner tidningssidor.

  Hittar ni felaktigheter, har ni frågor eller andra synpunkter på tjänsten, tveka inte att kontakta oss på detta forum.

  Jonas Ahlberg
  Enheten för digitisering

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Ämnet ”Kort om databasens innehåll” är stängt för nya svar.